مرور برچسب

فرهمند

فرهمند: ریشه‌ها یکی از هزاران است

فرهمند: ریشه‌ها یکی از هزاران است  هیلی هرچند پس از انتشار کتابش با بازخوردهایی متفاوت از جانب رسانه‌ها و سیاستمداران غربی مواجه شد، توانست با نثری دلنشین و پردازش…