مرور برچسب

فرآیندهای پزشکی

IEC 62304 ED. 1.1 EN:2015

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: IEC 62304 ED. 1.1 EN:2015 عنوان: Medical device software - Software life cycle processes CONSOLIDATED EDITION (بیشتر…)