مرور برچسب

رفتار

تخیل فعال

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس نگرانی، افسردگی، خلقیات خاص رفتاری، وسواس یا عصبانیت هایی که توجیه آن را نمی دانیم همه و همه احساساتی هستند که ما را آزار می دهند. ما می توانیم بفهمیم آشوبی در روان ما برپاست اما قادر نیستیم آن را با…

A Handbook of Treatment

پایگاه جامع علوم اطلاعات Code=Ebook-3114 عنوان : A Handbook of Treatment (بیشتر…)

مدیریت رفتار سازمانی

پایگاه جامع علوم اطلاعات: کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر زهرا برومند، دانشگاه پیام نور را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید. لینک دانلود: مدیریت رفتار سازمانی

رفتار سازمانی رابینز

پایگاه جامع علوم اطلاعات: خلاصه مطالب کتاب رفتار سازمانی استیفن پی.رابینز را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید. مترجمین: دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، گردآوری: دکتر حسین ولی عیدی لینک دانلود: رفتار رابینز

رفتار دکتر رضائیان

پایگاه جامع علوم اطلاعات: جزوه آموزشی مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان  را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید. لینک دانلود: رفتار دکتر رضائیان

تحلیل رفتار سازمانی

پایگاه  جامع علوم اطلاعات: کتاب تحلیل رفتار سازمانی ، رویکرد انتقادی، تالیف دکتر سید علی اکبر احمدی(دانشیار دانشگاه پیام نور)، دکتر مینو سلسله، را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید. لینک دانلود: تحلیل رفتار سازمانی

رقص تغییر

پایگاه جامع علوم اطلاعات: خلاصه کتاب رقص تغییر را می توانید از لینک دانلود نمایید. لینک دانلود: رقص تغییر

خلاصه کتاب رفتار سازمانی

پایگاه جامع علوم اطلاعات: خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد / گریفن ، ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و دکتر غلامرضا معمار زاده را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید. این خلاصه توسط میثم احمدی، دانشجوی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران…