مرور برچسب

توربین های گازی

Thermal Turbines

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: Articles-28617 عنوان:  Modeling Turbofan Engine Startup Based on Component Matching Principles Start-up of a Gas-turbine and Low Speed Characteristics of the Compressor Development of…