مرور برچسب

توربین بادی

قدرتمندترین توربین بادی

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: توربین های بادی به دلیل بهره وری پایین و عدم توانایی در تامین انرژی همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. بسیاری از شرکت ها برای حل این مشکل، توربین های بادی بهتری را تولید کرده اند، شرکت Enercon که یک…