مرور برچسب

تخم مرغ

انرژی پاک از پوست تخم مرغ

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس پژوهشگران ژاپنی با استفاده از پروتئین‌ های پوست تخم‌مرغ، تولید انرژی بدون کربن را بهینه کرده‌اند. کاهش قیمت تمام‌ شده تخم‌ مرغ و حل بخشی از مشکلات مصرف سوخت فسیلی از مزایای روش جدید است. «یوسکه یامادا»،…