مرور برچسب

تجهیزات پزشکی

IEC 80601-2-78:2019

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: IEC 80601-2-78:2019 عنوان: Medical electrical equipment — Part 2-78: Particular requirements for basic safety and essential performance of medical robots for rehabilitation, assessment,…

ISO 11607-1:2019

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 11607-1:2019 (بیشتر…)

IEC 60601-2-28:2017

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: IEC 60601-2-28:2017 (بیشتر…)

AAMI EQ93:2018

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: AAMI EQ93:2018 عنوان: Medical equipment management--Vocabulary used in medical equipment programs (بیشتر…)

ANSI/AAMI/ISO 16142-2:2017

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ANSI/AAMI/ISO 16142-2:2017 (بیشتر…)

AAMI TIR69:2017

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: AAMI TIR69:2017 عنوان: Risk Management of Radio-Frequency Wireless Coexistence for Medical Devices and Systems  (بیشتر…)

ISO/IEC Guide 63:2012

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO/IEC Guide 63:2012 عنوان: Guide to the development and inclusion of safety aspects in International Standards for medical devices (بیشتر…)

ISO 13485:2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 13485:2016 عنوان: Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes (بیشتر…)