مرور برچسب

تدبیر و امید

حمایت قاطع دولت تدبیر و امید از اعزام فضانورد ایرانی به فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، بدنبال ابلاغ رئیس جمهور مبنی بر حفظ یکپارچگی سازمان فضایی ایران و تثبیت جایگاه و ماموریت آن ذیل معاونت اجرایی رئیس جمهور، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور از پژوهشکده سامانه های فضانوردی ذیل پژوهشگاه…