کتاب حل المسائل Design and Analysis of Experiments, Student Solutions Manual 8th edition شامل تمامی فصلهای 2 تا 15

 

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس

شناسه: Ebook-512018

عنوان: کتاب حل المسائل Design and Analysis of Experiments, Student Solutions Manual 8th edition شامل تمامی فصلهای 2 تا 15

لینک: https://www.amazon.com/Analysis-Experiments-Solutions-Montgomery-Paperback/dp/B010WEKTU4

قیمت: 8,200 تومان

کتاب حل المسائل Design and Analysis of Experiments, Student Solutions Manual 8th edition شامل تمامی فصلهای 2 تا 15

 حل المسائل طراحی و تحلیل آزمایش مونتگومری

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.